Assessment Centre

 

Realizujeme individuální i skupinovou formu Assessment Centre.

Co nabízíme konkrétně?

Individuální forma

Počet kandidátů: 1

Rozsah: 3 - 6 hod.

Použité nástroje: modelové situace, případové studie, psychodiagnostika, Behavioral Event Interview

Počet konuzltantů: 2

Počet interních pozorovatelů: 1 - 3

Výstupy: závěrečná zpráva, zpětná vazba kandidátům (výběrově)

Skupinová forma

Počet kandidátů: 3 -12

Rozsah: 4 - 8 hod.

Použité nástroje: modelové situace, případové studie, psychodiagnostika, skupinové aktivity

Počet konzultantů: 2 - 4

Počet interních pozorovatelů: 1 - 3

Výstupy: závěrečná zpráva, zpětná vazba kandidátům (výběrově)