Výběr zaměstnanců

 

V rámci výběru zaměstnanců dodáváme širokou paletu služeb a nástrojů, které mají vždy  shodný cíl: objektivně a adekvátně k pozici posoudit vhodnost kanidáta/kandidátů.

Naše zásady:

Jsme si jisti tím, že každá pozice vyžaduje jiný profil zaměstnanců. Proto pečlivě nasloucháme svým klientům, když nám sdělují svá očekávání.

Jsme si jisti tím, že každý člověk je jiný. Proto pečlivě vybíráme ty nejvhodnější nástroje, abychom dokázali kandidáta co nejpřesněji popsat.

Jsme si jisti tím, že na každý úspěšný výběr navazuje rozvoj. Proto se snažíme svým klientům dávat službu navíc: upozorníme na rozvojové oblasti úspěšných kandidátů a doporučíme nástroje, kterými je rozvíjet.

Nabízíme:

Assessment Centre

Psychodiagnostika

Behavioral Event Interview