HR procesy

 

Pomůžeme nastavit dílčí i úplné HR procesy ve Vaší firmě. Využijeme naše znalosti a zkušenosti k tomu, aby Vaše firma byla v řízení lidských zdrojů maximálně efektivní. Zjistíme a identifikujeme priority řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě a pomůžeme tam, kde je nejvíce třeba.

Příklady služeb:

Pomoc při reorganizacích a fúzích
Pomůžeme Vám zhodnotit potenciál změny řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě a minimalizovat její negativní efekty. Ohodnotíme stávající zaměstnance, vytvoříme design reorganizace včetně plánu interní komunikace, nabídneme několik možných řešení. Tato řešení obsahují nejen procesní „hard“ komponentu (zefektivnění řízení lidských zdrojů, nastavení procesů apod.), ale i „soft“ doporučení týkající se zmírnění negativních důsledků změny na zaměstnance.

Sestavení kompetenčního modelu „na klíč“
Sestavíme kompetenční model a pomůžeme jej implementovat do řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě. Vytvoříme kompetenční model, který bude odpovídat konkrétním potřebám Vaší firmy a nastavíme je používání v rámci procesů výběru zaměstnanců, jejich hodnocení a rozvoje.
Nepoužíváme univerzální kompetenční modely, vždy zjišťujeme konkrétní povahu pracovních pozic a nároků na ně. K tomu využíváme informace z více zdrojů a kvalitativní i kvantitativní metody sběru dat .

Nastavíme procesy výběru/rozvoje/odměňování ve Vaší firmě
Při nastavování procesů využíváme univerzálně funkční příklady dobré praxe a přizpůsobujeme je Vašim konkrétním potřebám. Pomůžeme tak učinit HR procesy ve Vaší firmě efektivnější a levnější.

Propouštění (komplexní outplacement i dílčí služby, např. „psycholog na místě“ při propouštění)
Nabízíme outplacement včetně většiny doprovodných služeb. Tyto zahrnují nejen spolupráci s personálními agenturami, personální poradenství propuštěným a případnou asistenci při oznamování propouštění, ale i práci s propouštějícími manažery a jednotlivci i týmy, které ve firmě zůstávají. Dále pomůžeme s interní komunikací a načasování jednotlivých kroků.

Nastavíme talent management program nebo succession planning
omůžeme Vám využít potenciál nejlepších zaměstnanců. Nastavíme efektivní program rozvoje těch nejlepších zaměstnanců, který zvýší nejen jejich kvalifikaci, ale i spokojenost klíčových pracovníků ve Vaší firmě.

Doporučíme procesy, kterými budete moci řídit kariérní růst klíčových zaměstnanců a zároveň budete zvyšovat jejich výkon rozšiřováním odbornosti.