Tréninky soft-skills

 

V rámci školení se věnujeme většině tématům, které lze zahrnout do oblasti tzv. měkkých dovedností. Jedná se o dovednosti, které pomáhají zaměstnancům organizovat svou práci, vycházet s druhými, umět konstruktivně řešit problémy, cítit se jistě i v náročných situacích, vést podřízené k jejich i své spokojenosti, konstruktivně komunikovat atp.

Při školení se vždy zaměřujeme na předávání praktických zkušeností, nácviky technik a postupů, interaktivitu výkladu, reflexi praktických zkušeností účastníků, práci v menších skupinách a důslednou aplikaci získaných dovedností v následné praxi (např. formou snadných a konkrétních úkolů).

Témata, která školíme, můžeme rozdělit do těchto skupin:

Manažerské dovednosti

- leadership: víc než techniky - jak objevit své vůdcovství
- vedení porad
- vedení hodnotících rozhovorů
- facilitační dovednosti
- koučovací dovednosti
- práce s týmem jako sociální skupinou
- rozvoj kreativního a strategického myšlení
- zpětná vazba jako nástroj rozvoje

Sebeřízení

- time management
- conflict management
- stress management
- sebepoznání - reflexe osobnostních charakteristik
- jak funguje náš tým?, týmové role
- prezentační dovednosti
- komunikační dovednosti
- vyjednávání

HR odborná témata

- vedení a design AC, výcvik v pozorování a hodnocení kandidátů
- behavioral event interview
- použití psychodiagnostiky v praxi HR
- HR business partnering - jak na to a co je třeba pro naplňování vytyčené role