PhDr. David Heider, PhD.

psycholog, psychoterapeut, poradce v oblasti lidských zdrojůFoto_Heider

Založil společnost SOFA consulting, aby mohl dělat to, co ho naplňuje.
Cílem jeho podnikání je, aby klienti vnímali služby společnosti jako užitečně a smysluplné              .
Kombinace vysoké motivace a užitečnosti je stěžejním principem SOFA consulting.

Vzdělání:

Psychologie - speciální pedagogika, PedF UK, Praha (Mgr.), psychologie (PhDr.), psychologie (PhD.)
Dvojjazyčné česko-italské gymnázium

Výcviky:

Psychoterapeutický výcvik typu SUR, 5 let
Specifický výcvik pro kouče podle ICF, 1 rok
Kurz krizové intervence 
Rorschachův test, 1 rok
několik dalších výcviků a kurzů...

Praxe:

Téměř 20 let se věnuje práci s lidmi (HR poradenství, psychoterapie, psychologický výzkum)
Přes 8 let pracoval ve vedoucích funkcích
Vyučuje na katedře psychologie PedF UK (kurzy zaměřené na psychologii ve firemním prostředí a na interpretaci dat, vedení bakalářských a diplomových prací,...)
Napsal přes 70 článků týkající se problematiky HR, psychologie, kariérového poradenství apod., publikuje v rubrice Leaders Voice v Hospodářských novinách.
Má za sebou desítky vystoupení na konferencích nejrůznějšího zaměření v oblasti psychologie a HR

 

Mgr. Olga ScheinpflugováOlga Schienpflugová
psycholog

Vzdělání:
Psychologie, FF UK, Praha

Výcviky:
Psychoterapeutický výcvik typu SUR, 5 let
Výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii, 2 roky

Praxe:
8 let praxe v oboru psychologické diagnostiky, poradenství a psychoterapie

 

Mgr. Helena HoškováHelena Hošková
psycholog

Vzdělání:
Psychologie – speciální pedagogika, PedF UK, Praha

Výcviky:
Psychoterapeutický výcvik typu SUR, 5 let
Výcvik v poskytování krizové intervence
+ řada dalších výcviků a kurzů

Praxe:
V oboru psychologického poradenství a psychoterapie má cca 7letou praxi. Jako psychoterapeut se dlouhodobě věnovala práci s uživateli návykových látek. Adiktologickou problematikou se zabývala také v Centru adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze. Spolupracuje s neziskovými organizacemi v oblasti HR.
Zaměřuje se zejména na výběr a rozvoj zaměstnanců či spolupracujících dobrovolníků.