Employee Assistance

 

EA je poradenskou a intervenční službou v zátěžových situacích, které vyskytnou v životě zaměstnanců společnosti. Cílem služby je podpora zaměstnanců při řešení životních situací, které nemají přímou souvislost s výkonem pracovní činnosti a týkají se spíše jejich osobního a rodinného života. Služba poskytuje poradenství v oblasti psychologické a finančně-právní problematiky. 

 

Služba Employee Assistance pokrývá širokou škálu životních situací a typů obtíží. Níže uvádímě příklady typických situací, které je možné za pomoci služby Employee Assitance řešit.

 

Problémy druhých, které se mě dotýkají

Obtíže s dětmi - záškoláctví, neprospěch, výrazná neposlušnost, agresivita, závislost, problémy spojené s dospováním a separací

Obtíže s rodičemi - nemoc, finanční nouze, úmrtí, závislost

Partner/manžel(ka) - nemoc, úmrtí, závislost, psychické obtíže, krize

 

Vztahové problémy

Partnerská/manželská témata - odcizení, pochybnosti, nevěra, rozvod, časté hádky, agrese

Obtíže na pracovišti - pocit dlouhodobého nedocenění, absence pozitivních vztahů, šikana ze strany kolegů nebo nadřízeného

Konflikty s blízkými osobami - absence pozitivního vztahu s rodiči, s přáteli apod.

 

Osobní temata

Životní křižovatky - "kam dál?", "žiji život, jaký chci?", kariérní a/nebo osobní životní plán, existenciální témata

Pocit kompetence a užitečnosti - pocit nesebedůvěry, nekompetence

Adaptace - nová práce, nový partner, porozvodová situace, úraz či nemoc

Poruchy emocí - deprese, úzkosti, rozlady, vyhoření, nemotivace, pocit prázdnoty

Finanční obtíže - exekuce, dluhy, obava ze ztráty příjmu

 

Právní témata

Formulace a korigování důkležitých smluv

Situace exekuce

Poradenství v oblasti občanského práva

Vlastnosti služby:

- důvěrnost a anonymita

- garance odbornosti

- snadná dostupnost a přátelské ladění

- podpora interní prezentace služby ve firmách