Rozvoj zaměstnanců

 

Potenciál zaměstnanců není nikdy zcela využitý, vždy je na čem pracovat a co rozvíjet.

Nástroje rozvoje mají to společné, že přibližují aktuální úroveň dovedností zaměstnanců k té potenciální. K tomu, aby byl tento proces úspěšný je vždy třeba poznat to, v čem zaměstnanec vyniká a jaké jsou pro něj vhodné způsoby rozvoje.

Podobně jako s jednotlivci je možné pracovat i s týmy.

V oblasti rozvoje nabízíme tyto nástroje:

Development Centre

Facilitace týmové práce

Koučování