Facilitace týmové práce

 

Facilitace je nástroj rozvoje týmů. Vychází z pojmu sociální facilitace od Normana Tripletta. Podstatou procesu je skutečnost, že člověk pracuje ve skupině druhých lidí jinak, než o samotě. Existuje-li tedy problém či téma, které je svou podstatou týmové (příklady uvádíme níže), není možné jej řešit jinak než v týmu.

Facilitace je proces, v rámci kterého dostává tým prostor pro to, aby mohl čelit obtížím, které jsou jeho součástí, ale v každodenním fungování na ně není prostor. Tento proces podporuje přítomnost externího facilitátora, který zaručuje konstruktivnost dění, dává každému prostor pro vyjádření a směřuje diskuzi k žádoucímu cíli. Více o facilitaci v rozhovoru s Davidem Heiderem "Konflikty pomáhá zvládat facilitace" v časopise HR Management č.5/2009.

Facilitaci lze využít například v těchto případech:

- konflikt v rámci týmu, nebo mezi týmy

- nastavování mise, vize a hodnot týmu/společnosti

- proces přijímání změny (např. při reorganizacích)

- změna firemní kultury

- řešení obtížných úkolů

Součástí realizace facilitačních workshopů je také příprava se zadavateli a účastníky a nastavení následných aktivit pro upěvnění změny.