Koučování

Realizujeme koučování individuální i skupinové. Koučování je vhodné pro všechny, kdo chtějí změnit své chování nebo prožívání. Tématicky není koučování nijak omezeno, pokud je v souladu s očekáváním sponzora (ve firemním kontextu často přímý nadřízený a/nebo HR).

Typické zakázky jsou např.:

- způsob řešení konfliktních nebo obtížných situací na pracovišti

- rozvoj manažerských dovedností

- zvládání stresu nebo trémy

- nastavení work-life balance

- podpora v rámci adaptačního procesu (např. nový manažer na pozici, nový pracovník, nebo situace pro restrukturalizaci)

- podpora v rámci talent programu nebo succession planning

- řešení budoucího kariérního směřování