Behavioral Event Interview

 

Nabízíme realizaci Behavioral Event Interview v kontextu výběrového procesu.

Tato technika  slouží k měření úrovně kompetencí formou rozhovoru. Jen tak kvalitativně odlišným doplňkem běžně užívaných nástrojů v rámci Assessment Centre. Doplňuje tak paletu kvalitativních (pozorování, rozhovor, analýza produktů) i kvantitativních (psychometrie v nejširším slova smyslu) metod sběru dat o kandidátovi.

V současné době je tato technika široce využívána zejména ve výběrové situaci. Více o BEI třeba zde.